Handbok för inköpsföreningar
Start

Handbok för inköpsföreningar

ℹ️ Projekt: Förenade Inköp - Kooperativ livsmedelshandel för lokal utveckling.

📆 Projekttid: Arbetet med att skriva handboken löper från 1 februari till 31 oktober 2020.

 • Vad är en inköpsförening?
 • Vad är en kooperativ matbutik?
 • Hur startar man och driver?
 • Hur gör andra?

Frågorna ovan och många fler ska vi försöka besvara under projektets gång. Tillsammans med projektdeltagarna fyller vi innehållet i denna handbok med fakta, länkar och exempel från aktiva föreningar.

Om du deltar i att driva en inköpsförening eller är intresserad av att starta en, anmäl dig som deltagare i projektet!.

Fler exempel på frågor och rubriker:

 • Varför inköpsförening
  • Gemenskap?
  • Värderingar?
  • Korta livsmedelskedjor?
  • Engagemang?
  • Kooperativets mjuka styrka?
  • Levande landsbygd?
  • Skapa relationer till lokalproducerad mat?
  • En kraft (i arbete och ekonomi) för att möjliggöra alternativ matproduktion och handel?
  • Inventering, lager och sortiment?
 • Lokalvård?
 • Städning?
 • Beslut?
 • Intro till nya medlemmar?
 • Organisation och styrelse?
 • Tillgänglighet?
 • Ekonomi & Redovisning?
 • Stadgar?
 • Kommunikation & Medlemsutskick?
 • Lagar och bestämmelser?