Arbetsgrupper

Beroende på hur ett matkooperativ ser ut så finns det olika många och varierade arbetsuppgifter. Dessa uppgifter delas upp mellan ett antal arbetsgrupper som medlemmarna arbetar tillsammans genom.

I praktiken#

Antalet grupper som finns i ett kooperativ växer ofta i takt med antalet medlemmar. Olika kooperativ har dock olika karaktär och mängden av satt struktur varierar också beroende på medlemmarnas inställningar och preferenser.

Vanligt förekommande områden#

Ekonomi (fakturor, bokföring, redovisning) är ofta en arbetsgrupp inom organisationerna. Ofta är denna skild från en grupp kring Inköp där en betydande del av aktiviteten i en inköpsförening eller matkooperativ ofta ligger. För organisationer som driver en butik har ofta minst en grupp för att se till att den hålls efter.

Arbetande i och mellan grupper#

I många fall är det styrelsen i organisationen som försöker känna in att organisationen fungerar men i några fall, som till exempel i Bottnafjordens inköpsförening, finns det en arbetsgrupp (Arbetsorganisationsgruppen) som jobbar dels med att se så att medlemmar hittar en passande plats i organisationen men det är också en grupp som kan hjälpa till när arbetet i en annan arbetsgrupp inte fungerar. Denna typ av grupp får också en bra bild av vilka grupper som behöver mer hjälp.

Exempel - Arbetsgrupper#

Lunds Matvarukooperativ#

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper i Lunds Matvarukooperativ - https://kooperativet.org/about.html

Slåttergubben i Skattungbyn#

Vi har en beställningsgrupp (övergripande koll + lära upp nya) som gör beställningsschema (beställningsansvariga per 2 mån period). Vi har också en önskan att ha ‘fixgrupp’ och ‘admingrupp’. Övrigt ordnas ad hoc.

Helsingborgs Matkooperativ#

Vi är en platt organisation. Vi började med en butiksgrupp, kommunikationsgrupp, medlemmar och eventgrupp, sortimentsgrupp, bemanningsgrupp, ekonomigrupp och en styrelsegrupp.

Vissa kunde ha undergrupper, butiksgruppen, har pratat ganska mkt om en skyltgrupp till exempel som skyltar om i fönsterna och det är egentligen bara föra att det fanns intresse från någon att skylta fönsterna. Det var någon som tyckte det var kul, så då kör vi en skyltgrupp, vi har ändå 5 fönster mot gatan och bord inomhus som vi exponerar på.

Ekoskafferiet i Stjärnsund#

De grupperna vi har och jobbar inom är:

 • Beställningsgrupp till butik.
 • Medlemmsbeställningsgrupp (storköp av basvaror direkt till medlemmarna, ej via butiken)
 • Lokalmatsgrupp (inköp av lokala varor)
 • Uppackingsgrupp
 • Admin (information, fakturering av medlemmar, introducera nya medlemmar, bokföring)
 • Städgrupp
 • TIll och från även marknadsföringsgrupp

Ekolivs i Malmö#

Man kan vara med som aktiv medlem, det innebär att man är med och håller butiken öppen. Då är håller man butiken öppen plus är med i en arbetsgrupp. Sedan 2 år finns även stödmedlemmar som bara handlar också.

Har en styrelse som försöker koordinera och underlätta, mest jobb hamnar i 4 arbetsgrupper. Grupperna varit de samma sen 2009.

 • Ekonomi: har hand om pengar, fakturering, etc.
 • Inköp: köper in varorna, miljöförvaltningens krav med mera.
 • Butiksgruppen: Tar hand om butiken praktiskt. Koodinerar städning etc.
 • PR gruppen: Kommunikation utåt

Bottnafjordens Inköpsförening#

Det finns många arbetsgrupper och medlemmarna är ibland med i flera olika. Antalet och funktionerna har varierat under föreningens historia.

Det finns en arbetsgrupp med ansvar att ge nya medlemmar arbetsuppgifter, att placera medlemmen i en arbetsgrupp som behöver stöd. Eller att skapa en ny arbetsgrupp utifrån medlemmarnas intressen och engagemang. Föreningen har ca 30 arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av verksamheten.

Det är lite dynamiskt, vissa grupper har funnits från början och kommer alltid att finnas - städgruppen tex, ekonomigruppen arbetsorganisationsgruppen. Sen tillkommer det grupper beroende på behov och intresse av medlemmar.

Varje arbetsgrupp sätter sina egna arbetsscheman.

Nedan ett urval hösten 2020

 • Arbetsorganisation, Introduktion nya medlemmar, Medlemsvård (ansvarar bla. för att nya medlemmar hamnar i grupper där de behövs)
 • Ekonomi, Kontroller av dagskassor, handlingslistor och priser
 • Inventering
 • Dagskassörer (tar emot betalningar och hjälper till i butiken en dag i veckan)
 • Beställningar / Inköp (ca 10 olika kontakter)
 • Sortiment / Lokala produkter
 • Matsäkerhet
 • Varuuppackning / Leverans (två grupper)
 • Städning av lokalen (fyra grupper)
 • Varuvårdare, priskontroll, utgångna varor (två grupper)
 • Medlemsförteckning
 • Cafégrupp
 • Marknader

Svartrotens inköpsförening i Berg#

Är får medlemmar (ca 20 st) och har ingen fast lokal. Arbetet sköts av enbart styrelse + en arbetsgrupp för uppackning.

Ekokooperationen för 17!#

Inköpsföreningen Ekokooperationen för 17 håller antalet arbetsgrupper till ett minimum. utöver styrelsen finns endast en arbetsgrupp och ansvarsområde.

Leveransansvar är den största och för många enda arbetsinsatsen i föreningen. Även här har vi skapat ett system för största möjliga rättvisa: Grundarbetsinsatsen är att ta leveransansvar 2 ggr/år och detta gäller för alla hushåll/grupper som handlar upp till 1000 kr/leverans (ett årsgenomsnitt). Handlar en mellan 1001-2000 kr i genomsnitt tar en leveransansvar 3 ggr/år och de som handlar över 2001 kr i genomsnitt tar leveransansvar 4 ggr/år.

Länkar#

Sociocracy for all, kurser och material kring sociokrati
Internbloggande och internkommunikation på distribuerade Automatic (företaget bakom wordpress)