Engagemang och drivkrafter

Varför organisera sig kooperativt när närmaste matbutik sällan är långt borta? Till att börja med, på många platser gäller inte påståendet. Det faktum att de stora kedjorna lägger ned matbutiker utanför städerna är en av de viktigaste anledningarna till att medborgarna själva tar över ansvaret för sin matförsörjning och startar en gemensam butik. När marknadsekonomin inte förmår att producera bärkraftiga butiker på mindre orter, då representerar kooperativet ett upplägg där engagemang ersätter en ekonomisk modell som inte fungerar.

Engagemanget är ofta stort hos den lilla grupp som startar en förening, över tiden kan det dock vara svårt att upprätthålla. Å ena sidan, arbetskrav på medlemmar riskera att krocka med redan fullspäckat vardagsschema. Å andra sidan, i föreningar utan krav på delaktighet från medlemmarna riskerar bygga en klyfta mellan styrelsen som "gör allt jobb" och medlemmarna som inte får chans att bidra.

För att generalisera något, de föreningar som ställer krav på engagemang från alla medlemmar verkar klara sig bättre över tiden. Det krävs dock ett kontinuerligt aktivt arbete för att upprätthålla engagemanget.

Exemplen nedan visar på hur några föreningar jobbar aktivt för att upprätthålla engagemanget.

Exempel#

Ekolivs Malmö#

Initiativtagarna till föreningen bodde nära varandra och ville se till att det fanns rättvis och ekologisk matt i deras del av malmö till rimligt pris, samtidigt som man utmanade den kapitalistiska ordningen. Fanns också en idé om att tillhandahålla politisk litteratur, en slag Livs & Boklåda. Idag finns inte den delen och bilden av föreningen har skiftat. Numera finns där en känsla av en hipsterbutik, tidigare låg fokus mer på det ideologiska.

Gänget kände varandra från föreningsliv och politiskt engagemang, SAC lokalt, befintliga lösa kontakter. Miljöengagmang, syndikalisterna, intresset lika mkt anti-kapitalistiskt som miljö. Starkt intresse av att äga och driva tillsammans.

Ekolivs har varit ett socialt nätverk för de som varit involverade, gett nya kontakter och nya vänskaper. För många medlemmar är det viktigt att vara konkret delaktig i en verksamhet som jobbar med hållbar mat, rättvisa och villkor inom produktion och lokal mat. Delaktigheten i föreningensverksamhet gör skillnad och stärker i engagemanget.

Medlemmar från butiken har varit med i panelsamtal, kring tex arbetsvillkor och fair trade city i malmö. Engagemang från medlemmar stärks när butiken driver frågor om exempelvis rättvisa villkor.

Som en ung anarkist sa: »Jag och mina kompisar har inte råd att handla här. Vad är det för skillnad på er och ICA egentligen?« Det kan tyckas vara en banal fråga. Samtidigt öppnar den för ett tillfälle att belysa stora frågor om global livsmedelsproduktion, miljö, kapitalism och demokrati. Just ICA fungerar som en tydlig jämförelse för att beskriva Ekolivs verksamhet. För det första är Ekolivs, till skillnad från ICA, ett kooperativ. Det innebär att vi medlemmar äger butiken tillsammans. Varje medlems röst är lika mycket värd. Det är vi som bestämmer hur vår butik ska fungera och vilka varor vi ska sälja. Ingen av oss får någon lön och syftet med butiken är inte att gå med vinst, utan att gå runt. Får vi ut någon vinst återinvesteras den i butiken. – Antologin "Fördomar, form och framtid"

Bottnafjordens Inköpsförening#

Föreningen startades utifrån ett tydligt behov när den lokala matbutiken stängde p.g.a. bristande lönsamhet.

Hur ska vi klara av att få vår matförsörjning när den lokala matbutiken stänger? När matbutiken lade ned försvann också möjligheten att mötas lite spontant.

Föreningen jobbar aktivt för att ge varje ny medlem plats i en arbetsgrupp och för att upprätthålla engagemang.

Vi är väldigt måna om alla medlemmar, har en introduktionsträff med genomgång av rutiner.. så att medlemmar tydligt får veta vad som förväntas av dom

Vi har en arbetsrätt, eller en arbetsplikt på fyra timmar per månad. Det är naturligtvis så att vissa gör mer och andra gör mindre.

Har blivit mycket mer än att bara handla mat. En social samvaro. torsdagssoppa som medlemmarna själva ställer upp och jobbar på. torsdagarna en naturlig samlingspunkt, då är butiken öppen/bemannad. Ibland föreläsningar, workshops. I mötet uppstår många idéer och tankar om hur bygden ska utvecklas.

Ekokooperationen för 17!#

Den första fasen var euforisk. Arbetet skedde inom nätverket Linje 17 som vi samlades. Det var redan människor som var vänsteraktivister på olika sätt.

Till slut var vi ett tjugotal som formerade oss. Vi jobbade hårt med stadgar. Vi var väldigt inspirerade, helt övertygade, vi skulle ha en så platt organisation vi bara kunde. Alla arbetsuppgifter skulle delas. Det skulle inte kosta något utöver det vi handlade, vi skulle alltså inte ha några omkostnader utöver att vi köpte in mat från grossist. Från början hade vi också stora visioner att vi skulle komma dithän att vi handlar direkt från producenter och framförallt från odlare. Det var visionen som drev oss från början.

Alla medlemmar måste engagera sig. Men, vi har inga andra arbetsinsatser än att sitta i styrelsen och att vara leveransansvarig.

Matkooperativet Helsingborg#

Butiken i Helsingborg jobbar mycket med evenemang för att skapa engagemang.

Också viktigt att hela tiden bygga community. Vi har alltid en julfest, det har vi haft varje år. Ibland har vi sommarfest också, ibland knytkalas som på den här bilden. Jag tror att det är ganska tidigt, det är det för att man ser att det är ingenting på väggarna och inga lampor heller. Men vi har alltid försökt skapa en community och bygga på det. Vi tror mycket på att vi skapar engagemanget genom våra värderingar. Det här ska vara hållbart och du ska vilja göra skillnad och stödja vårt kooperativ för att i slutändan det ska bli en bättre värld.

Ett tag så hade vi nått som vi kallade small-talks. Som var events, där de [producenterna] fick berätta om sina produkter, om varför de är unika och hur de gör med jordbruket och varför varför gör de på det sättet.

Yes, event då, som jag nämnde så bjuder vi in leverantörer. Det tror jag är väldigt viktigt för att lyckas. Vi har något mer att förmedla än att bara vara en affär. Eller att bara sälja lokala varor. Du kan komma hit och få information och lära dig något nytt. Ett tag hade vi frukost diskussioner, eller frukostmöten på söndagar där vi bjöd in för att diskutera hållbarhetsfrågor och vad man kan göra i sin vardag för att förbättra klimatet eller vad man säger. För att bli mer hållbara, vi har väldigt stort fokus på just ordet hållbart i vårt kooperativ. Mjölksyrningsworkshops har vi också haft, göra Kombucha workshop. Vi har haft svampvandring i skogen. Mat i staden och mat i skogen. Och det kommer ganska mkt icke-medlemmar också som gärna vill bli medlemmar när vi bjuder in till detta. Det är faktiskt väldigt viktigt och intressant.

Länkar#

Ekokooperationen för 17! – Lathund