Extern kommunikation

Hur kommunucerar föreningen utåt. Det kan vara till närsamhället, potentiella medlemmar, möjliga leverantörer och intresserad allmänhet. Detta är en viktig del av föreningsarbetet men det hänger såklart ihop med varksamhetens art och att det finns något att förmedla. Det bör inte vara 'reklam' utan alltid ha förankring i den reella verksamheten.

I dessa digitala tider är kanalerna många men det är oftast bättre att göra något ordentligt och hålla det uppdaterat än att försöka vara med överallt.

I praktiken#

Egen hemsida#

Flera föreningar har en egen hemsida. Där kontrolleras innehållet helt och hållet av adminstratören och det brukar, i alla fall i större föreningar, gå att hitta någon med hemsidesvana bland föreningens medlemmar. Fördelen är kontrollen av utseendet samt ägandet av informationen. Det går också att sköta utskick av nyhetsbrev via en egen hemsida.

En viktig nackdel kan vara att kunskapen om hur hemsidan administreras och uppdateras kan gå förlorad om ansvaret bara finns hos en eller få personer. Att ha en egen hemsida samt domännamn är förenat med vissa kostnader men dessa är idag 2020 relativt blygsamma. Ca 600 - 2000 kr per år.

Social media#

Många föreningar har en publik Facebook sida där löpande information och erbjudanden etc läggs ut. Fördelen är att många redan är med där och det är ingen hög tröskel för att gå med. Administrationen är relativt enkel och flera kan dela på det då många är bekanta med det från sitt privata konto. Nackdelen är att det kan vara svårt att komma igenom i folks flöden och diskussioner och information är svåra att bevara.

Instagram är också en kanal som vissa föreningar använder. Visuellt, snabbt, relativt enkelt men lämpligast för korta annonseringar.

Youtube eller annan plattform för videos kan användas som ett enkelt sätt att visa upp föreningen, dela information om sortiment, hålla föredrag osv. Kom bara ihåg att folk numer än vana vid en hyffsad bild- och ljudkvalité och att det är värt att låta någon eller några i föreningen som är intresserade och kunniga sköta filmningen och ev. redigering.

E-post#

Nyhetsbrev och utskick via e-post kan också vara ett effektivt sätt att förmedla information mer riktat till de som anmält sitt intresse. Det finns flera betaltjänster för att smidigt hantera nyhetsbrev och utskick med möjligheten skapa layout med bilder, olika typsnitt etc. Men det är också möjligt att skicka ut via vanliga e-post-klienter eller webmail, dock har de ofta begränsade möjligheter för egen layout samt att det i vissa fall finns begränsningar för hur många epost som kan skickas på en gång.

Exempel#

Matkooperativet Helsingborg#

Matkooperativet har en facebook-grupp som alla kan gå med i. De har ocskå ett Instagram-konto som är mer en direkt kanal utåt för bla. öppettider och arrangemang. Till sist har de också en youtube-kanal som de använder för både kortade presentationer av verksamheten samt av varor i butiken.

Det fösta vi gjorde var att skicka ut frågan i lite olika facebook grupper som vi hittade, vi lyckades samla ett gäng på fem personer. Som också hade tankar på det här eller var intresserade på nått sätt av kooperativ. Vi fem spånade snabbt vidare. Detta var i November 2016.

Hur lyckades vi hamna där vi hamnade? Vi fokuserar väldigt mycket på sociala medier. Var aktiva både på facebook och instagram, hemsidan. Vi kommunicerar mycket genom den kanalen, be om folk hela tiden har varit väldigt vinnande. Att be folk att ta med sig en vän eller några kompisar och bli medlemmar, engagera sig eller handla.

Bottnafjordens Inköpsförening#

Föreningen har endast en egen hemsida där alla kan läsa den senaste informationen, det är också där som utskick och information till epostlistor görs. Vissa arrangemang annonseras på anslagstavlor i trakten och det ställs också upp vägpratare utmed bilvägar inför marknader och dyl.

Ekokooperationen för 17!#

Föreningen har en publik facebookgrupp för att berätta om verksamheten och för att locka nya medlemmar.

Länkar#

Lunds Matvarukooperativs Facebook sida
Nässlans Facebooksida
Matkooperativet Helsingborgs publika facebook-grupp, Instagram-konto samt youtube-kanal
Bottnafjordens Inköpsförenings hemsida
Ekokooperationen för 17! publika Facebook grupp