IT-stöd verktyg

Exempel#

Ekokooperationen för 17!#

Inom Ekokooperationen för 17! så används ett antal olika verktyg.

  • Gruppmejl, endast till viktig information kring beställningar och medlemsmöten.
  • Intern facebookgrupp där vi kan ha andra konversationer.

För att vi ska kunna ge dig tillgång till dessa behöver vi din mailadress. Enklast är att använda en Gmailadress. Din/era mailadress(-er) behövs för att få tillgång till:

  • Lathunden – där vi försökt få med all info om hur fr a inköp och leveransansvar fungerar. Det är verktyget du först ska gå till när det är något du inte förstår och även när en har varit med länge kan en då och då behöva fräscha upp kunskaperna.
  • Beställningsdokumentet – vårt huvudsakliga verktyg. Gör dig bekant med detta, det är ett annorlunda sätt att handla på, så förförståelsen är ofta inte så stor. Ge det tid, läs och fråga andra i föreningen (se Info-fliken).
  • Googlegruppen – där vi kommunicerar fr a i samband med beställningar och inför möten.

Ekolivs Malmö#

Vid schemaläggning, har Ekolivs använt doodle tidigare, men nu har man gått över till excel i Google drive. Google Drive används gemensamt. Det finns Google grupper för kommunikation per mail och en SMSgrupp via Supertext för aktiva medlemmar. Vi använder Visma online för bokföring. SMS-lista funkar bäst.

Vi har ingen kortbetalning i butiken, vilket hade varit bra. Men efter Swish kom så har man inte gått vidare med någon lösning där. Finns också ett ideologiskt driva att hålla kvar vid kontant hantering. Vi har också en kritbok för medlemmar i butiken.

Bottafjordens inköpsförening#

Har en kalender på hemsidan (wordpress) där bokningar av gemensamma lokaler visas.

Medlemsutskick via hemsidan som också arkiveras under medlemssidorna där.

Medlemsförtecking och arbetsgruppslista som uppdateras på google drive. Åtkomligt på hemsidan via lösenord.

Swish för betalning i butiken förutom kontobok (se under exempel på sidan Hur handlar man?).

Matkooperativet Helsingborg#

Vi lägger upp ett användarnamn i ett system som heter boka.se, som vi använder som bokningssida för att boka pass i butiken. Man bokar pass om 3 timmar per gång.

När vi startade kooperativet så var vi väldigt eniga om att vi ska göra allting digitalt. Du ska inte behöva åka ner till butiken för att boka ett pass för att sen åka hem. Om man nu bor ett par kilometer utanför. Därför ville vi göra allt digitalt. Vi har en mapp på google drive, man bokar pass och gör allt online. Vi har ingen dator på plats som man behöver titta i eller så. Jag är kassör och jag har allt det digitalt i molnet. Från början fick vi fakturor fysiskt. Men efter ett tag så skolade vi om det och får de på epost istället, direkt in i bokföringsprogrammet och sen hanterar jag dem därifrån.