Medlemmar

Den första av de kooperativa principerna är den om frivilligt och öppet medlemsskap. Föreningen ska vara öppen för alla "som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse."

Det frivilliga och öppna medlemsskapet innebär en avgörande skillnad gentemot hur ett aktiebolag fungerar. I föreningens stadgar bestäms vilka krav som ställs på medlemsskap. Vissa föreningar är privata, i den bemärkelse att endast medlemmar får handla i kooperativet. Andra föreningar är öppna och låter även icke-medlemmar (allmänheten) handla av kooperativet.

Många kooperativ kräver att nya medlemmar gör en ekonomisk insats, en engångsbetalning till kooperativet som ofta återfås vid utträde ur föreningen. I vissa fall utgör insatsen en symbolisk mindre summa, i andra fall utgör dessa insatser en betydande del av föreningens likviditet och investeringskapital. De kooperativa principerna slår fast att "Medlemmarna rättvist och solidariskt ska bidra till kooperativets gemensamma ekonomi". Vissa menar att en "inte obetydlig" ekonomisk insats är avgörande för att locka "rätt" medlemmar till föreningen - de som är villiga att också bidra med sin tid och sitt engagemang.

Utöver insatsen förekommer ofta en årlig medlemsavgift som används för att täcka föreningens löpande kostnader.

Rekrytering av medlemmar#

Matkooperativet Helsingborg#

Och sen för att växa så tog vi konceptet "bjud med en kompis!". Så +1 hela tiden. Vi fem som startade bjöd med varsin, den personen som man trodde skulle nappa mest. Och vi blev sen 10, sen 20. Så hela den metoden är verkligen så en DO’s grej, bjud med en kompis, jobba hela tiden aktivt med rekrytering. Det har vi gjort och gör än idag, det är det viktigaste man måste göra för att det tappas personer som tröttnar eller som flyttar eller som får förhinder eller förändrade livssituationer på nått sätt. Rekrytering har hela tiden varit centralt i vår organisation. – William Styrlander

Ekokooperativet för 17!#

Föreningen har en öppen facebookgrupp som används för att kommunicera med de som ännu inte är medlemmar. Gruppen har som mål att kontinuerligt informera om föreningens verksamhet och på så sätt rekrytera nya medlemmar. Föreningens interna kommunikation sker sedan i en sluten facebookgrupp, endast för medlemmar.

Introduktion av nya medlemmar#

Matkooperativet Helsingborg#

Första året, så hade vi en introduktionskurs, som hette “Lär dig leka affär”. Det var ett lite skojigt sätt att marknadsföra det, kom och lek affär med oss, för det är det vi gör ideellt. Det hade vi en gång i månaden då, som var på två timmar. Kring sortimentet då och lite bakgrund, varför vi gör det här. Och sen fick man en timme mer praktiskt. Såhär funkar kassasystemet. Såhär funkar butiksjournalen. Såhär bockar vi av etc.

Sen lägger vi upp ett användarnamn i ett system som heter boka.se, som vi använder som bokningssida för att boka pass i butiken. När vi startade kooperativet så var vi väldigt eniga om att vi ska göra allting digitalt. Du ska inte behöva åka ner till butiken för att boka ett pass för att sen åka hem, speciellt om man nu bor ett par kilometer utanför. Därför göra allt digitalt. Nu har vi inte de här passen där man fick lära sig, för att det kom färre och färre. Nu får man istället en fadder som man får gå bredvid för att lära sig butiken, sen har vi lite andra rutiner för om man ska bli inköpare till exempel.

Bottnafjordens inköpsförening#

Nya personer som vill bli medlemmar får vänta till det är tillräckligt många för att kallas till ett introduktionsmöte. På mötet får de en introduktion i hur det går till att handla i butiken, hur föreningen fungerar.

Arbetsorganisationsgruppen fördelar sen de nya medlemmarna efter deras intresse i de arbetsgrupper som behöver stöd.

Efter att varit med på introduktionsmötet samt betalat insatsen på 250 kr samt årsavgiften på 200 kr så blir de medlemmar. För att få en egen nyckelbricka till butiken behöver en ny medlem först ha varit med i två månader och ha handlat i butiken under torsdagar då det finns en kassör närvarande.

Ekoskafferiet i Stjärnsund#

"När medlemsavgift betalats kontaktas de och får information om arbetsgrupper. Det finns en ansvarig i varje arbetsgrupp som tar hand om de nya."

Ekokooperationen för 17!#

Föreningen genomför informationsmöten, tillåter "provbeställningar" för icke medlemmar samt tilldelar faddrar till nya medlemmar.

För att bli medlem behöver du delta i ett infomöte och därefter göra en provbeställning. Föreningen håller infomöten när det finns utrymme för att ta in nya medlemmar. Om vi enbart vill ta in ett eller två hushåll tilldelas du istället en fadder direkt, som berättar och hjälper dig vid provbeställningen.

Länkar#

Ekokooperationen för 17! – Checklista för medlemsskap
Matkooperativet Helsingborg – Bli medlem